Peter Stutchbury | Contour House

 

Peter Stutchbury | Edge House

 

Satoshi Okada | Villa U

 

Shigeru Fuse | House In Tsutsumino

 

Sou Fujimoto | House K

@2017 katsutanaka.com